Elfjarige Mikaila verdient miljoenen met limonadebedrijf

Limonade gezoet met honing in plaats van suiker, precies volgens het recept van haar overgrootmoeder – zo heeft Mikaila een miljoenendeal weten te bemachtigen. De jonge onderneemster is ampertjes 11 jaar oud en de oprichter van een limonadebedrijf met een miljoenenomzet.

Mikaila kwam op het idee om Beesweet, de naam van haar bedrijf, op te richten toen ze pas vier jaar oud was. Op jonge leeftijd werd zij vaker gestoken door bijen en dit maakte haar nieuwsgierig naar de kleine insecten.

“Toen ik vier jaar oud was, werd ik in één week tijd twee keer gestoken door een bij,” vertelde Mikaila aan NBC. “Het deed pijn. Ik was doodsbang voor bijen.” Het was in deze periode dat zij erachter kwam dat deze honingmakers bedreigde insecten waren. Toen Mikaila las over de dalende bijenpopulatie en het gevaar dat daarvan uitgaat voor de natuur, móest ze actie ondernemen.

Limonade met honing

Mikaila besloot honing, van de lokale imker, aan haar zelfgemaakte limonade toe te voegen. Dit verkocht ze aan de buren om vervolgens een deel van de opbrengst aan internationale organisaties te doneren die bijen beschermen. Zo is Beesweet ontstaan en Mikaila was toen pas 4 jaartjes oud. Het recept dat ze gebruikt heeft ze van haar overgrootmoeder geleerd. Haar limonade bestaat uit een heerlijke mix van lijnzaad, mint en natuurlijk honing. Onder het motto ‘Koop een flesje, red een bij!’ wordt haar limonade steeds populairder.

Het Shark Tank-effect

Mikaila bracht haar idee naar het ABC-programma Shark Tank, waar zij Daymond John, directeur van FUBU, wist te overtuigen om 60.000 dollar in haar te investeren. Hierna sloot zij ook een deal met Whole Foods, een grote supermarktketen in Amerika. Haar limonade wordt nu in 55 Whole Foods verkocht in 4 verschillende staten. Recentelijk sloot ze nog een miljoenencontract met United Natural Foods.

Een harde werker

“Ze is een harde werker,” vertelt D’Andra Ulmer, de moeder van Mikaila, aan NBCBLK. “Ik ben onder de indruk over hoe zij haar schoolwerk maakt tijdens het reizen. Wat mij als moeder heel trots maakt is het feit dat ze niet alleen een slimme ondernemer is, maar ze heeft een goed hart. Ze is aardig voor een ieder en dat is belangrijker dan ondernemen.”

Daymond John spreekt vol lof over Mikaila. “Samenwerken met haar is fantastisch”, vertelt hij aan de website Black Enterprise. “Ze is een geweldig kind met een gave voor business en marketing. Ze heeft mooie ideeën en ik ben blij dat we het bedrijf samen naar het volgende level kunnen brengen.”

Goede financiële opvoeding binnen 4 stappen

Goede financiële opvoeding begint thuis. Uit onderzoek is gebleken dat volwassenen die als kind van hun ouders hebben geleerd hoe ze met geld moeten omgaan, minder financiële problemen ervaren. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt daarom dat het bijbrengen van financieel verantwoord gedrag en opvoeding onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Maar hoe pak je dit als ouder het beste aan?

Geef het goede voorbeeld

Kinderen leren door het gedrag van hun ouders na te bootsen en hier gaat het meestal fout. “Veel ouders hebben zelf weinig kaas gegeten van financiën”, aldus econoom en publicist Erica Verdegaal. “Toch is financiële opvoeding eigenlijk heel eenvoudig.”

Volwassenen kunnen financiële problemen voorkomen door deze principes in gedachten te houden:

  • Koopkracht kent grenzen.
  • Inspanning loont, dus geld moet je verdienen en niet zomaar krijgen.
  • Zet eerst wat spaargeld opzij, leef van wat overblijft.
  • Wantrouw organisaties en mensen met commercieel belang.

Interactief sparen

De beste manier om een kind te stimuleren om geld te sparen, is door ze een eigen spaardoel vast te laten stellen. Voor kleine kinderen helpt het als je dit interactiever maakt door een leuk plaatje van het spaardoel te maken. Laat het kind steeds op het plaatje aangeven hoe ver het is met sparen. Dit houdt kinderen gemotiveerd en het maakt sparen tot een leuk spel.

Budgetteren met zakgeld

Vanaf het zesde jaar zijn kinderen groot genoeg om zakgeld te ontvangen. Geef ze vanaf die leeftijd een klein bedrag elke week, omdat ze nog te jong zijn om verder vooruit te kijken. Bespreek van te voren het te ontvangen bedrag, het tijdstip waarop zij dit zullen ontvangen en wat er wel en niet van gekocht mag worden. Maak dus duidelijke afspraken en zorg ervoor dat jij ze ook nakomt.

Let wel dat je zakgeld niet gebruikt als middel om je kind te belonen of straffen. Dit helpt het kind niet om te leren omgaan met geld.

Voorschotten en leningen

Iets dat je, volgens Verdegaal, als ouder absoluut niet moet doen is een kind geld voorschieten of lenen. Zo leren ze nooit binnen een bepaald budget leven. Het is van essentieel belang dat kinderen leren dat geld opraakt. Wil je toch wat geld lenen aan je kind, laat het kind het snel terug betalen en houd het gestelde budget in gedachten. Het is tenslotte de bedoeling dat zij leren omgaan met het geld dat zij ter beschikking hebben.

Sterke stijging koopkracht in 2016

In 2016 zullen de meeste huishoudens, ruim 90 procent van de bevolking, financiële vooruitgang ervaren. De koopkracht zal met gemiddeld 1,8 procent stijgen, dit is 0,4 procent meer dan eerder voorspeld.

In 2016 houden huishoudens gemiddeld 800 euro meer over qua inkomsten en zullen ze 1200 euro meer verdienen. Voor deze groep zal de koopkracht met gemiddeld 3 procent toenemen. De grootste toename in koopkracht ziet men bij de werkende klasse met lagere lonen. Ook gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan financieel vooruit, aldus minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Belastingverlaging

Voor de meeste mensen valt het loonstrookje positief uit dankzij de belastingverlaging die het kabinet doorvoert. Dit initiatief zorgt voor meer werkgelegenheid en een hoger inkomen. Gezinnen met kinderen, bijvoorbeeld, zullen meer kindgebonden budget en kinderbijslag ontvangen. Huishoudens waar beide ouders een inkomen genieten hebben ook recht op een hogere kinderopvangtoeslag en een belastingkorting, de zogenoemde inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarnaast zal ook de zorgtoeslag stijgen. Bovendien is de inflatie lager dan eerder verwacht, terwijl de lonen sterker stijgen. Ook de zorg- en pensioenpremies komen lager uit dan op Prinsjesdag werd verwacht.

Koopkracht stijging houdt aan

In 2014 steeg de koopkracht met 1,5 procent, en gingen werknemers met 2,7 procent financieel vooruit. Daarvoor zagen we 4 achtereenvolgende jaren steeds een daling in koopkracht. Hierna werden de pensioenpremies in 2014 verlaagd. Een direct gevolg hiervan was dat werknemers een toename in koopkracht meemaakten. Sindsdien heeft deze positieve ontwikkeling zich aangehouden. In 2015 steeg de koopkracht met 1,2 procent en in 2016 voorspeld men een toename van 1,8 procent. Het is duidelijk dat de Nederlandse economie in een herstelperiode zit. Niet alleen de koopkracht ziet er sterker uit, ook de consumptie, export en investeringen nemen toe.

Niet alle wijzigingen zullen zichtbaar zijn op het loonstrookje

Het loonstrookje is doorgaans de visuele representatie van de groei in koopkracht. Maar op de loonstrookjes komen niet alle veranderingen voor. De veranderingen in de toeslagen en ook de dalende inflatiecijfers lees je niet terug op een loonstrookje. Maar die voel je wel degelijk in je portemonnee. Daarnaast zijn de loonstijgingen niet aan een ieder in januari toegekend. Deze gunstige ontwikkelingen zullen dus niet meteen zichtbaar zijn in de cijfers op een loonspecificatie. Toch zullen de meeste mensen ervaren dat ze veel meer kunnen doen met het inkomen dat zij ter beschikking hebben.

Huizenmarkt in Nederland trekt aan

In het vierde kwartaal van 2015 bereikte het aantal geregistreerde transacties op de huizenmarkt een nieuw hoogtepunt. Dit constateerde de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (de NVM) onlangs. De NVM heeft 40.158 verkooptransacties van bestaande woningen geregistreerd; dit is een toename van 15% in vergelijking met 2014. In totaal schat men dat er 52.000 transacties op de bestaande woningmarkt zijn geweest.

In het afgelopen jaar heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen minstens 142.000 transacties op de huizenmarkt van bestaande woningen in vastgoedbedrijven geregistreerd. Daarnaast zagen zij een stijging in de transactieprijzen tegen het eind van het jaar 2015.

De prijzen op de huizenmarkt stegen met minimaal 5% ten opzicht van 2014. Het aantal transacties nam met 1,8% toe. Toch zijn de gemiddelde prijzen per verkochte onroerend goed nog steeds lager dan aan het begin van de crisis. Aan de andere kant zijn ze nu wel 10% hoger dan het gemeten dieptepunt volgens de voorzitter van de NVM, Ger Hukker.

Het aanbod van woningen blijft maar dalen

Volgens de statistieken van de NVM daalt het aanbod van woningen voortdurend. Dit is de trend die zij meemaken. Halverwege het vierde kwartaal van 2015 stonden ongeveer 128.000 huizen in aanbod bij makelaars verbonden aan de NVM. De totale markt bestond toen uit 168.000 huizen. Volgens Hukker is er sprake van een constante afname. Het aanbod is met 14% gekrompen in vergelijking met het vorig jaar. Aan de dalende vraagprijzen is er tegen eind 2015 eindelijk een eind gekomen. Dat was dan ook de eerste keer sinds de aanvang van de crisis. De vraagprijs steeg zelfs met 0,5%.

De oorzaken

In 2008 zag men een piek in de vraagprijzen. Vanaf dat moment zijn de prijzen met ongeveer 12% afgenomen. De huizenmarkt trekt dus sterk aan. Volgens Hukker zijn er meerdere oorzaken hiervoor. Hij noemt de lage hypotheekrente, de toegenomen consumentenvertrouwen en een verdere verlaging van de NHG-grens als enkele factoren die van grote invloed zijn op de koopwoningmarkt. Dankzij de lage hypotheekrente zijn de netto lasten bij een koopwoning nu drastisch lager dan jaren terug. De kosten voor een huurwoning zijn, daarentegen, juist gestegen. Houdt deze trend aan dan zal 2016 een heel goed jaar worden voor deze branche.

Economische groei in Europa houdt aan

In de afgelopen periode is de economische groei in de eurolanden onverstoorbaar blijven groeien. In het vorig kwartaal is de economie met hetzelfde snelheid gegroeid als in het kwartaal daarvoor.

De verwachting was dat in het laatste kwartaal van 2015 de groei zou uitkomen op 0,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Deze verwachting is dan ook uitgekomen, al zien we grote verschillen wanneer we deze groei per land bekijken. De uitblinkers op landenniveau zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. In Spanje zagen wij een groei van 0,8 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van 2014, terwijl Nederland en Duitsland beiden een groei van 0,3 procent boekten. Frankrijk zag een relatief kleinere groei van 0,2 procent. Een uitblinker aan de andere kant is Griekenland, daar gleed de economie weer in een recessie.

De Spaanse uitblinker

In April al voorspelden economen dat Spanje een van de uitblinkers in de eurozone zou worden qua groei. De groei in dit land wordt steeds breder gedragen dankzij de toenemende consumentenbestedingen, export en investeringen. Al deze factoren hebben ertoe geleid dat de groeiverwachtingen steeds omhoog werden bijgesteld door het jaar heen. Met deze recente cijfers heeft Spanje nu al zeven achtereenvolgende kwartalen van groei ervaren. Daarvoor zagen ze negen kwartalen van krimp. Dit hebben zij goed opgepakt door structurele hervormingen door te voeren in die perioden.

Daarnaast hebben factoren als de dalende olieprijs en een relatief zwakke euro ook een positief effect gehad op de economie. Om de zware druk op bedrijven en huishoudens wat te verlichten zijn er ook belastinghervormingen doorgevoerd. Hierdoor is de koopkracht in Spanje best gestegen.

Grotere koopkracht Europese huishoudens

Een belangrijk deel van deze economische groei in de eurozone is te danken aan de grotere bestedingskracht in niet alleen Spanje, maar ook in de overige landen. Dankzij de hogere salarissen en goedkope olieprijzen zag men een sterke toename in koopkracht. Daarnaast wordt er flink geprofiteerd van de waardedaling van de euro. De euro is in voorgaande jaren sterk gedaald ten opzichte van het pond en de dollar.

Versnelde economische groei in Nederland

Het is de verwachting dat deze economische groei blijft aanhouden in 2016. Als in Spanje wordt ook hier de economische groei breed gedragen dankzij de export, groeiende koopkracht en investeringen in het bedrijfsleven. Daarnaast zijn goederen en diensten uit Nederland relatief goedkoper vanwege de waardedaling van de euro. Verwacht wordt dat de export hierdoor even sterk zal blijven groeien. De verwachte exportgroei ligt rond de 5 procent.

Ook op de arbeidsmarkt ziet het er goed uit. Economisten verwachten een sterker herstel op dat niveau in 2016. Al geruime tijd ziet men een onafgebroken toename in het aantal uitzenduren. Dit is een goede voorspeller van herstel op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een merkbare toename in het aantal geplaatste vacatures.

Geld Besparen? Zo doe je dat!

De kredietcrisis mag dan op zijn retour zijn, voor vele mensen is het nog steeds niet eenvoudig om iedere maand financieel rond te komen. Met de onderstaande tips leer je op welke manier je geld kunt besparen. Heb je zelf een tip die niet in de lijst staat? Deel hem dan met andere goednieuws lezers.

Tip 1. Bezuinigen op Boodschappen

  • Koop alleen huismerken en aanbiedingen.
  • Neem een boodschappenlijstje mee en houd je aan deze lijst
  • Ga nog maar 1 keer per week boodschappen doen.

Tip 2. Bespaar op dure dure 0900-nummers

Soms ontkom je er niet aan, het bellen van (dure) 0900 nummers. Een telefoontje naar je bank of internetprovider loopt al snel in de papieren. Niet nodig! Met deze lijst van 0900 alternatieven kun je eenvoudig geld besparen.

Tip 3. Controleer je WOZ Waarde

Bezit je een eigen woning? Dan is het raadzaam om je WOZ waarde te controleren. De waarde van je woning wordt bepaald door de gemeente waar het huis staat en is gebaseerd op een taxatie of computermodel. Omdat de huizenprijzen dalen komt het steeds vaker voor dat de WOZ waarde niet in verhouding staat met de werkelijke waarde. Over de WOZ waarde betaal je belasting, dus door een te hoge WOZ waarde betaal je teveel belasting. Is dit bij jou het geval, dan adviseer ik je om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dit bezwaar dient binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking te worden ingediend bij de gemeente die de beschikking heeft genomen.

Meer tips om geld te besparen

Greetz bestaat 10 jaar!

Marktleider in online wenskaarten Greetz bestaat alweer 10 jaar. In 2004 is Greetz opgericht door Johan van Vulpen en Simen Schimmel, die ook nu nog aan het hoofd van bedrijf staan.

Het begon allemaal met het bedenken en ontwikkelingen van Bliqje, een wenskaart in blik. Van Vulpen en Schimmel ontvingen zoveel vraag naar een gepersonaliseerde versie, dat ze met Greetz een webshop begonnen met als doel consumenten te kunnen voorzien in gepersonaliseerde kaarten. In eerste instantie (2004 tot 2009) drukte Greetz voornamelijk kaarten voor bekende kaartenspecialisten als TNT en Hallmark, om vanaf 2009 verder te gaan met een volledig eigen assortiment.

18 Miljoen Kaarten

In 10 jaar heeft Greetz inmiddels meer dan 18 miljoen kaarten verstuurd en heeft het een eigen drukkerij gevestigd bij het kantoor in Amsterdam. Ook is het diverse malen verkozen door consumenten(jury’s) als beste online kaartenwinkel. Onder andere Kassa en de ThuiswinkelAwards riepen Greetz uit tot winnaar.

Win een Droomfeest

Zonder tevreden klanten natuurlijk geen succes. Daarom viert Greetz haar jubileum ook met de eigen klanten. Iedereen die in de maand september een kaartje bestelt, maakt kans op het winnen van een droomfeest ter waarde van €3000,- Een professionele partyplanner geeft advies en zorgt voor het regelwerk om er een onvergetelijk feest van te maken. Meer informatie over deze actie is te vinden op de website van Greetz.

10 Alternatieven voor Whatsapp

Nadat Mark Zuckerberg WhatsApp heeft overgenomen voor ongeveer 19 miljard euro vragen veel WhatsApp gebruikers zicht af of hun gegevens, berichten, foto’s en filmpjes nog wel veilig zijn bij het miljardenbedrijf facebook. Nu is WhatsApp nog gratis, maar blijft dit zo? Komen er storende reclameboodschappen waar je tegen betaling van verlost kan worden? Zuckerberg heeft beloofd dat WhatsApp zelfstandig (dus los van facebook) zal blijven bestaan. Maar sinds Frits van Eerd (Jumbo) tegenover alle C1000 ondernemers heeft beloofd dat C1000 en Jumbo naast elkaar zouden blijven bestaan geloven wij niet meer in fabeltjes.

Tijd voor actie dus! Wat zijn de alternatieven voor WhatsApp? We hebben er een aantal voor je op een rij gezet. De meeste zijn (net zoals WhatsApp nu) helemaal gratis!

(meer…)

Zonnepanelen Subsidie Winactie

De Europese Commissie heeft onlangs ingestemd met een heffing voor zonnepanelen die naar Europa worden geëxporteerd. Het gemiddelde heffingstarief bedraagt 47%, wat bovenop de inkoopprijs van panelen komt.

zonnepanelen6

Door deze beleidsmaatregel dreigen zonnepanelen voor de consument duurder te worden, terwijl het laten dalen van de prijzen juist een must is voor een snelle adoptiefase van zonnepanelen. Deze maatregel kan grote gevolgen hebben voor de snelheid waarmee Nederlandse huishoudens ‘vergroenen’.

(meer…)

Privacybeleid

De privacy van onze bezoekers op goednieuws.com is belangrijk voor ons.

Op goednieuws.com, erkennen we dat de privacy van uw persoonlijke informatie belangrijk is. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Log Files

Zoals met de meeste andere websites, verzamelen en gebruiken we de gegevens van log-files. De informatie in de logbestanden van uw IP (Internet Protocol)-adres van uw ISP (internet service provider, zoals AOL of Shaw kabel), de browser die u gebruikt voor een bezoek aan onze site (zoals Internet Explorer of Firefox), de tijd die u bezoek onze site en welke pagina’s u bezocht in heel onze site.

Cookies en web beacons

Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw persoonlijke voorkeuren wanneer u onze site bezoekt. Dit kan alleen een popup waarin je eenmaal in uw bezoek, of de mogelijkheid om in te loggen op een aantal van onze kenmerken, zoals de forums.

We gebruiken ook derde partij advertenties op goedniews.com om onze site te ondersteunen. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van technologie, zoals cookies en web beacons wanneer zij adverteren op onze site, die ook deze adverteerders (zoals Google via de Google AdSense-programma) informatie, met inbegrip van uw IP-adres van uw ISP, de browser die u gebruikt om bezoek onze site, en in sommige gevallen of u Flash geïnstalleerd. Dit wordt meestal gebruikt voor Geografische doeleinden (met New York vastgoed advertenties aan iemand in New York, bijvoorbeeld) of met bepaalde advertenties op basis van specifieke locaties bezocht (zoals koken advertenties tonen aan iemand die sites bezoekt koken).

U kunt kiezen uit te schakelen of selectief uitschakelen onze cookies of cookies van derden in uw browserinstellingen, of door het beheer van voorkeuren in programma’s zoals Norton Internet Security. Echter, dit kan invloed hebben op hoe u in staat bent om te interageren met onze website en andere websites. Dit kan er echter toe leiden dat u niet meer overal in kunt loggen of gebruik kunt maken van sommige diensten. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Cookies uitschakelen:
Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Internet Explorer
Firefox

Safari

Websites van derden.

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. goednieuws.com aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Mocht u na het lezen van ons privacybeleid nog vragen hebben? neem dan contact met ons op.