Economische groei in Europa houdt aan

0
56

In de afgelopen periode is de economische groei in de eurolanden onverstoorbaar blijven groeien. In het vorig kwartaal is de economie met hetzelfde snelheid gegroeid als in het kwartaal daarvoor.

De verwachting was dat in het laatste kwartaal van 2015 de groei zou uitkomen op 0,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Deze verwachting is dan ook uitgekomen, al zien we grote verschillen wanneer we deze groei per land bekijken. De uitblinkers op landenniveau zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. In Spanje zagen wij een groei van 0,8 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van 2014, terwijl Nederland en Duitsland beiden een groei van 0,3 procent boekten. Frankrijk zag een relatief kleinere groei van 0,2 procent. Een uitblinker aan de andere kant is Griekenland, daar gleed de economie weer in een recessie.

De Spaanse uitblinker

In April al voorspelden economen dat Spanje een van de uitblinkers in de eurozone zou worden qua groei. De groei in dit land wordt steeds breder gedragen dankzij de toenemende consumentenbestedingen, export en investeringen. Al deze factoren hebben ertoe geleid dat de groeiverwachtingen steeds omhoog werden bijgesteld door het jaar heen. Met deze recente cijfers heeft Spanje nu al zeven achtereenvolgende kwartalen van groei ervaren. Daarvoor zagen ze negen kwartalen van krimp. Dit hebben zij goed opgepakt door structurele hervormingen door te voeren in die perioden.

Daarnaast hebben factoren als de dalende olieprijs en een relatief zwakke euro ook een positief effect gehad op de economie. Om de zware druk op bedrijven en huishoudens wat te verlichten zijn er ook belastinghervormingen doorgevoerd. Hierdoor is de koopkracht in Spanje best gestegen.

Grotere koopkracht Europese huishoudens

Een belangrijk deel van deze economische groei in de eurozone is te danken aan de grotere bestedingskracht in niet alleen Spanje, maar ook in de overige landen. Dankzij de hogere salarissen en goedkope olieprijzen zag men een sterke toename in koopkracht. Daarnaast wordt er flink geprofiteerd van de waardedaling van de euro. De euro is in voorgaande jaren sterk gedaald ten opzichte van het pond en de dollar.

Versnelde economische groei in Nederland

Het is de verwachting dat deze economische groei blijft aanhouden in 2016. Als in Spanje wordt ook hier de economische groei breed gedragen dankzij de export, groeiende koopkracht en investeringen in het bedrijfsleven. Daarnaast zijn goederen en diensten uit Nederland relatief goedkoper vanwege de waardedaling van de euro. Verwacht wordt dat de export hierdoor even sterk zal blijven groeien. De verwachte exportgroei ligt rond de 5 procent.

Ook op de arbeidsmarkt ziet het er goed uit. Economisten verwachten een sterker herstel op dat niveau in 2016. Al geruime tijd ziet men een onafgebroken toename in het aantal uitzenduren. Dit is een goede voorspeller van herstel op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een merkbare toename in het aantal geplaatste vacatures.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here