Inleiding

Zuid Afrika

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

 

 

Algemene informatie over Zuid-Afrika

Geografie

Zuid-Afrika ligt tussen 22º en 35º zuiderbreedte en strekt zich van de rivier de Limpopo in het noorden 2000 km uit tot aan het Kaapse Schiereiland in het zuidwesten en 1500 km van de halfwoestijn in Namaqualand in het westen (aan de Atlantische Oceaan).

Met een oppervlakte van 1.224.500 km² is Zuid-Afrika ongeveer vijf keer groter dan bijvoorbeeld Groot-Brittannië.

Zuid-Afrika is verdeeld in 9 provincies, te weten:

- Westkaap
- Oostkaap
- Noordkaap
- Noord-Provincie
- Noordwest
- Mpumalanga
- Vrijstaat
- Gauteng (stedelijke en industriële cluster Pretoria, Witwatersrand Vereeniging)
- KwaZulu-Natal

In het noorden grenst Zuid-Afrika aan:

- Namibië
- Botswana
- Zimbabwe

In het noordoosten aan:

- Mozambique

De landen Lesotho en Swaziland zijn volledig door
Zuid-Afrika ingesloten. Deze staten hebben nooit tot Zuid-Afrika behoord. Tot hun onafhankelijkheid in het midden van de jaren zestig waren het Britse protectoraten.

Bevolking

Zuid-Afrika heeft een bevolking van ongeveer 40 miljoen, waarvan circa 75 procent (30 miljoen) zwarten. De zwarte bevolking van Zuid-Afrika bestaat uit negen grote volken waarvan de cultuur, tradities en gewoonten onderling aanzienlijk verschillen. Elke nation is onderverdeeld in een aantal tribes (stammen): het volk van de Zoeloes bestaat bijvoorbeeld uit meer dan 200 verschillende stammen.

Slechts 10 procent van de bevolking behoort tot de groep die altijd werd aangeduid met de term coloureds (kleurlingen). Het zijn de afstammelingen van de eerste kolonisten, Hottentotten en Oost-Aziatische slaven. Deze mensen wonen bijna uitsluitend in het westen van het land en spreken in meerderheid nog Afrikaans, hoewel steeds meer van hen kiezen voor het Engels.

Aziaten, vooral uit India, kwamen in de tweede helft van de 19e eeuw om te werken op suikerplantages. Hun nakomelingen wonen nog vooral in KwaZulu-Natal. Ze vormen ongeveer drie procent van de bevolking en hechten nog sterk aan hun eigen tradities, religies, muziek, taal en cultuur. Van de Aziaten is 60 procent Hindoe en 20 procent moslim.

De blanken, die met hun wetenschap, technologie, politiek en bestuur Zuid-Afrika deels tot een 'eerste wereldland' hebben gemaakt, hebben in feite net als de zwarte volken onderling sterk verschillende achtergronden. In de loop van de laaste 350 jaar arriveerden de blanken uit alle delen van Europa in Zuid-Afrika: Nederlanders, Vlamingen en Duitsers, Britten en Fransen, Joden, Portugezen, Grieken, Italianen, Polen en anderen.

Tegenwoordig vormen de Afrikaners - de blanke, Afrikaanssprekende Zuid-Afrikanen, ook bekend als Boeren - met 57% de meerderheid van de blanke bevolking. Deze mensen zijn nakomelingen van de Nederlanders (de eerste kolonisten in Zuid-Afrika), Duitsers en Franse Hugenoten. De Engelssprekende blanke bevolkingsgroep vormt ongeveer 37% van de blanke bevolking. Van de andere Europese naties zijn Portugezen en de Duitsers het talrijkst aanwezig.

Klimaat

Het Kaapse schiereiland heeft een mediterraan klimaat terwijl in het binnenland, op het Hoogveld het klimaat gematigd is. Alleen het Krugerpark (in Mpumalanga), de Noord-Provincie en de kuststreken van KwaZulu-Natal kunnen echt subtropisch worden genoemd. Omdat de jaargetijden precies tegenovergesteld zijn aan die van het Noordelijk Halfrond, valt Kerstmis midden in de Zuid-Afrikaanse zomer als de temperaturen waarden bereiken van wel 30º C in de schaduw.

Dankzij de overvloedige zonneschijn waarmee de kustplaatsen van de Kaapprovincie en KwaZulu-Natal gezegend zijn (met meer dan 300 uren meer zon per jaar dan bijvoorbeeld de Canarische Eilanden) is elk jaargetijde in feite ideaal voor een vakantie. De allerbeste reisperioden zijn de herfst (maart-april) en de lente (september-oktober).

Economie

In Zuid-Afrika zijn de tegenstellingen tussen arm en rijk erg groot. Aan de ene kant heeft het land te maken met alle kenmerken van andere derdewereldlanden in Afrika: lage productiviteit, problemen in onderwijs en de beroepsopleidingen (5 miljoen zwarte jongeren zonder enige kwalificatie), werkloosheid, grote woningnood en steeds meer mensen die te kampen hebben met ondervoeding.

Het andere gezicht van Zuid-Afrika is dat van de 'eerste wereld' met een ontwikkelde industrie, de export van technisch hoogwaardige producten , moderne telecommunicatie en een moderne infrastructuur.

De industrialisatie begon in de 19e eeuw in het kielzog van de goud- en diamantenvondsten en dankzij de goedkope Afrikaanse arbeidskrachten. Belangrijke industrieëen zijn:

- auto's en andere motorvoertuigen
- machines
- chemie
- kunstmest
- textiel
- tabak
- rubber
- electronica en computers.

Toerisme is een industrie die de laatste jaren een sterke opkomst beleeft.

Suiker, maïs, fruit en wol zijn belangrijke producten die voor exportinkomsten zorgen. Maar ook goud, diamanten, metaalertsen en uranium.

Voor de landbouw zijn de natuurlijke omstandigheden in Zuid-Afrika niet bijzonder gunstig. Slechts 11 procent van het land is geschikt voor de verbouw van gewassen en in die streken kunnen de boeren nooit rekenen op voldoende regen, een gegeven dat nog eens ten overvloede werd aangetoond door de verwoestende droogtes in zuidelijk Afrika in de jaren 1991-1992. Zuid-Afrika is niettemin een van de weinige landen ter wereld die gewoonlijk meer voedsel exporteren dan importeren. Een veel groter deel van het land wordt gebruikt voor veehouderij.

Zuid-Afrika werd in april 1994 opnieuw geboren danzij de eerste algemene democratische verkiezingen. Nelson Mandela wordt dan de eerste zwarte president. Het einde van een politiek stelsel dat meer dan een halve eeuw een smet op het Afrikaanse contingent vormde, betekende dat het land de status van uitgestotene kon verruilen voor die van gerespecteerd lid van de wereldgemeenschap.

 

Ga verder naar dag een van het reisverslag

 

Dag10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Dag 15

Dag 16

Fotoalbum

Gastenboek

Links

   
 
© www.goednieuws.com