Inwoners Lelystad blij met huis en hond

0
156

Inwoners van Lelystad zijn erg tevreden over hun woning. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.600 Lelystedelingen dat is gehouden in maart van dit jaar.

Met behulp van vier stellingen is de tevredenheid met de woning gemeten. Op basis hiervan is berekend dat de Lelystadse woning een gemiddelde score van 8,1 krijgt. Dit is zelfs de hoogste score van alle 31 steden die vallen onder het Grote Stedenbeleid. In al deze steden kregen bewoners dezelfde vragen voorgelegd. Lelystedelingen in koopwoningen zijn duidelijk meer tevreden (8,4) dan die in huurwoningen (7,0).

Onderverdeeld naar woningtype zijn de bewoners van een flat of appartement gemiddeld gezien het minst tevreden met een 7,1 als score. De mensen in een eengezinswoning zitten met een 8,0 ongeveer op het gemiddelde; het meest tevreden zijn de bewoners van vrijstaande woningen: een score van 9,1.

Een kwart van de mensen wil binnen afzienbare tijd (een jaar of vier) verhuizen. In een vergelijkbare enquête van twee jaar geleden was dat nog ongeveer eenderde; de mensen in Lelystad lijken dus wat minder geneigd om te verhuizen.

Behalve vragen over woontevredenheid hebben bewoners van de 31 grote steden ook vragen ingevuld over veiligheid en leefbaarheid van wijk en stad. De resultaten daarvan worden over pakweg een maand bekend.

Tevreden met hondenvoorzieningen

In een apart onderdeel is Lelystedelingen gevraagd naar de tevredenheid over voorzieningen voor honden. Iets minder dan een kwart van de ondervraagden meldt één of meer honden te bezitten. Dat is overigens het vaakst (32%) bij mensen met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en het minst vaak (18%) bij mensen met kinderen jonger dan 4 jaar. Blijkbaar heeft het hebben van kinderen van verschillende leeftijden invloed op het al dan niet hebben van een hond.

Met behulp van zeven stellingen is de tevredenheid met de hondenvoorzieningen in de buurt gemeten. Niet helemaal onverwacht zijn de bezitters van honden meer tevreden dan de niet-hondenbezitters. Het meest positief is men over de locatie en de herkenbaarheid van de uitlaatroutes: bijna de helft is hier tevreden over, eenderde is ontevreden en de overigen zijn neutraal.

Sinds de hondenvoorzieningen er zijn vindt maar een kwart van de mensen dat de kinderspeelplaatsen schoner zijn geworden. Iets meer dan een kwart vindt de hondenoverlast in de afgelopen jaren toegenomen, terwijl ruim 40% het daar juist niet mee eens is. De hondenwachter is voor het overgrote deel van de mensen zo goed als onzichtbaar: bijna 90% ziet deze nooit in zijn of haar buurt.

Op de website van het LelyStadsPanel zijn de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van Lelystedelingen over hun woning en over voorzieningen voor honden in uitgebreidere vorm na te lezen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here