Sterke stijging koopkracht in 2016

0
53

In 2016 zullen de meeste huishoudens, ruim 90 procent van de bevolking, financiƫle vooruitgang ervaren. De koopkracht zal met gemiddeld 1,8 procent stijgen, dit is 0,4 procent meer dan eerder voorspeld.

In 2016 houden huishoudens gemiddeld 800 euro meer over qua inkomsten en zullen ze 1200 euro meer verdienen. Voor deze groep zal de koopkracht met gemiddeld 3 procent toenemen. De grootste toename in koopkracht ziet men bij de werkende klasse met lagere lonen. Ook gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan financieel vooruit, aldus minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Belastingverlaging

Voor de meeste mensen valt het loonstrookje positief uit dankzij de belastingverlaging die het kabinet doorvoert. Dit initiatief zorgt voor meer werkgelegenheid en een hoger inkomen. Gezinnen met kinderen, bijvoorbeeld, zullen meer kindgebonden budget en kinderbijslag ontvangen. Huishoudens waar beide ouders een inkomen genieten hebben ook recht op een hogere kinderopvangtoeslag en een belastingkorting, de zogenoemde inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daarnaast zal ook de zorgtoeslag stijgen. Bovendien is de inflatie lager dan eerder verwacht, terwijl de lonen sterker stijgen. Ook de zorg- en pensioenpremies komen lager uit dan op Prinsjesdag werd verwacht.

Koopkracht stijging houdt aan

In 2014 steeg de koopkracht met 1,5 procent, en gingen werknemers met 2,7 procent financieel vooruit. Daarvoor zagen we 4 achtereenvolgende jaren steeds een daling in koopkracht. Hierna werden de pensioenpremies in 2014 verlaagd. Een direct gevolg hiervan was dat werknemers een toename in koopkracht meemaakten. Sindsdien heeft deze positieve ontwikkeling zich aangehouden. In 2015 steeg de koopkracht met 1,2 procent en in 2016 voorspeld men een toename van 1,8 procent. Het is duidelijk dat de Nederlandse economie in een herstelperiode zit. Niet alleen de koopkracht ziet er sterker uit, ook de consumptie, export en investeringen nemen toe.

Niet alle wijzigingen zullen zichtbaar zijn op het loonstrookje

Het loonstrookje is doorgaans de visuele representatie van de groei in koopkracht. Maar op de loonstrookjes komen niet alle veranderingen voor. De veranderingen in de toeslagen en ook de dalende inflatiecijfers lees je niet terug op een loonstrookje. Maar die voel je wel degelijk in je portemonnee. Daarnaast zijn de loonstijgingen niet aan een ieder in januari toegekend. Deze gunstige ontwikkelingen zullen dus niet meteen zichtbaar zijn in de cijfers op een loonspecificatie. Toch zullen de meeste mensen ervaren dat ze veel meer kunnen doen met het inkomen dat zij ter beschikking hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here